ONEMOCNĚNÍ ÚSTNÍ DUTINY 

Většina problémů a onemocnění v dutině ústní je spjata se zubním plakem. Zubní plak je biofilm, který nejde ze zubu opláchnout a lze ho odstranit jen mechanicky (setřením). Je složen z velkého množství bakterií (1 mg zubního plaku = 1 000 000 000 bakterií). Bakterie zubního plaku se na zubu začínají hromadit krátce po vyčištění zubů a jejich množství neustále roste. Již po dvou hodinách od vyčištění se na zubu vyskytují bakterie zodpovědné za zubní kaz, které po 24 hodinách opravdu mohou začít kazivý proces. Pokud plak není očištěn 4-5 dní, začíná se rozvíjet zánět dásní (gingivitida).

S tématem zubního plaku úzce souvisí i zubní kámen. Ten vzniká postupným zachytáváním minerálů ze sliny do struktur plaku. Rychlost vzniku zubního kamene je individuální. Nejvíce zubního kamene se tvoří u vývodů slinných žláz, tj. jazyková strana předních dolních řezáků a horní stoličky z tvářové strany.

Zubní kaz je nejčastější multifaktoriální infekční onemocnění postihující až 95% populace. Multifaktoriální znamená, že se na vzniku kazu podílí několik faktorů, kterými jsou: kvalita zubní tkáně, bakterie, strava (cukr), čas a kvalita sliny.

Bakterie zubního plaku v případě, že nejsou očištěny z povrchu zubu, dokáží pomocí kyselin, které tvoří z cukrů svým metabolismem, snížit v ústech úroveň pH a zajistit tak kyselé prostředí, ve kterém jsou schopny naleptat zubní sklovinu a vytvořit první stádium zubního kazu. Toto stádium vypadá jako bílá křídová skvrna. V této fázi lze zubní kaz úspěšně zastavit správnou hygienou a aplikací fluoridů (ve formě past a gelů).

Stádia zubního kazu

V případě, že nedojde ke zlepšení hygieny a zubní plak i nadále setrvává na povrchu zubu, dochází k dalšímu poškozování zubních tkání a bakterie se postupně šíří zubem směrem k zubní dřeni (střed zubu s cévami a nervy). V tomto okamžiku je nezbytné ošetřit zub pomocí výplně (plomby). Konečným stádiem zubního kazu je pak přítomnost bakterií přímo v zubní dřeni, což znamená nezvratné odumření zubu a riziko infekce i v jeho okolí.

Zubní kaz velmi dlouho nebolí a my o jeho existenci často vůbec nevíme. Proto je velmi důležité absolvovat pravidelné prohlídky u zubního lékaře, který odhalí případný zubní kaz v co nejranějším stádiu.

Zánět dásní je velmi časté onemocnění. Projevuje se nejčastěji krvácením při čištění zubů nebo při jídle, otokem a zarudnutím dásně. Pokud se zánět neléčí a v ústech zůstává, je zdrojem infekce pro celé tělo a představuje vysoké riziko vzniku zánětu kosti v okolí zubu – parodontitidy.

Zánět dásní vzniká působením bakterií zubního plaku a jejich produktů. Lze ho tedy vyléčit pravidelným očišťováním zubů kartáčkem a mezizubními pomůckami v kombinaci s profesionálním očištěním zubů prováděném dentální hygienistkou.

 

Pokud se bakterie z povrchu zubu neodstraní, klesnou pod dáseň a zde vyvolají obrannou reakci organismu. Tělo se snaží bojovat s bakteriemi, dáseň se prokrvuje a natéká. Stěnou cév pronikají obranné buňky do okolí dásně. V případě, že bakterie ani v této fázi z povrchu zubu a dásní neočistíme, dostává se zánět do chronického stádia, které může trvat i řadu let beze změny. Nicméně pokud se bakteriím podaří projít hlouběji, směrem ke kořeni zubu, vzniká parodontitida a zánět začíná ohrožovat kost okolo zubu. Tělo se tímto způsobem snaží zbavit zubu, který je nosičem infekce.

Zub je v kosti upevněn pomocí vláken, které spojují kost s kořenem zubu. Parodontitida je zánětlivé onemocnění, které se projevuje narušením tohoto spojení i samotné kosti. Kost vlivem zánětu mizí a dochází k ohrožení budoucnosti zubu. Dalšími projevy tohoto onemocnění jsou: gingivitida (krvácení dásní, otok, zarudnutí), viklavost zubů, putování zubů (pohyb), obnažování zubních krčků a zápach z úst. Vlivem úbytku kosti vznikají hluboká místa pod dásní, tzv. parodontální choboty (kapsy), v kterých se hromadí bakterie a tvoří se kámen.

Poškození způsobené parodontitidou je nevratné, nicméně odpovídající léčbou (pravidelným očišťováním nánosů ze zubu a zpod dásně) lze zánět vyléčit a zastavit tak úbytek kosti.

V případě gingivitidy a parodontitidy jsou návštěvy dentální hygieny nedílnou součástí terapie těchto onemocnění. Kombinace pravidelného profesionálního a domácího očišťování zubů je klíčem k úspěšné léčbě.  

POZOR! U kuřáků je dáseň ovlivněna různými škodlivými látkami cigaretového kouře, které způsobují zúžení cév a tím i menší prokrvení a vyživení tkání. V praxi to znamená, že se u kuřáků nemusí zánět dásní projevovat jejich krvácením. Špatné prokrvení tkání přitom může mít za následek rychlejší rozvoj gingivitidy i parodontitidy.

Parodontitida a její vztah k celkovému zdraví 
Parodontitida je onemocnění, které neovlivňuje pouze samotné zuby, ale i celý organismus člověka. S parodontitidou může souviset onemocnění srdce a cév, cévní mozková příhoda, diabetes, osteoporóza, revmatoidní artritida, nízká porodní hmotnost a předčasný porod.